Toshikazu Sakano, Satoshi Kotabe, Tetsuro Komukai, Tomoaki Kumagai, Yoshitaka Shimizu, Atsushi Takahara, Thuan Ngo, Zubair Md Fadlullah, Hiroki Nishiyama, and Nei Kato
IEEE Network Magazine, to appear
Publication year: 2015-04